Christian Aksdal

Jeg løser problemer

Med dette mener jeg først og fremst brukerens problemer. Jeg tar utgangspunkt i hva som skal løses, hvem det løses for, og omstendighetene det løses under, fremfor hvilket verktøy som skal benyttes. Det er essensielt at beste tilgjengelige løsning blir valgt, etter grundig brukertesting har blitt gjennomført.

Hei, jeg er en UI/UX designer/utvikler med spesialisering i CSS og universell utforming. Jeg liker håndverk, samarbeid og livslang læring. Min tro er at godt design kan gjøre komplekse oppgaver gøy og tilgjengelig for alle.

Med bakgrunn både som designer og utvikler, ligger min styrke i møtepunktet mellom disse rollene. Jeg kan være en støttespiller som lar ambisiøse idéer forenes med pålitelige løsninger, uten at universell utforming eller ytelse blir en ettertanke.

Kanskje jeg kan løse dine brukeres problemer? Ta gjerne kontakt.

Verktøy

 • HTML
 • CSS
 • SVG
 • JavaScript
 • PHP
 • MySQL
 • Git
 • Figma
 • Illustrator
 • Photoshop
 • Drupal
 • Magento
 • Bootstrap
 • React

Arbeidsprosess

I utgangspunktet er det viktig å etablere hvilke mål vi sikter på. Her hjelper det mye å ha en målestokk for hvor nært vi treffer, slik at løsningen kan testes mot denne under alle stadier av utviklingen.

Prosjekter

Listen er under utarbeidelse.


JavaScript: Sorterbare Tabeller

En av de mest åpenbare manglene i HTML og CSS er at tabellrader ikke kan sorteres av brukeren. Dette er et godt brukstilfelle for JavaScript, så jeg har laget et enkelt script som tilbyr denne funksjonen.Jeg har prioritert tilgjengelighet og minimal minnebruk. De vanligste datatypene, som tekst, numre og datoer er støttet. Se demosiden for en mer detaljert beskrivelse.

Logodesign

Logoene er laget med Adobe Illustrator.

Om denne porteføljen

Dette er et pågående eksperiment i hensiktsmessig bruk av farge, for å fremheve interaktive elementer. For å bryte med tradisjonell typografi har jeg brukt Dosis av Impallari Type.

I CSS har jeg testet logiske egenskaper for å angi størrelser og retninger. Dette er nyttig i tilfeller der innholdet er skrevet med språk som har andre tekstretninger, som for eksempel trasisjonell japansk, kinesisk, og arabisk. Jeg har også benyttet modulær skala for tekststørrelse for små skjermstørrelser.